Jokaisella on oikeus inhimilliseen vanhuuteen

  Koronakriisi on ollut ikäihmisille raskas. Se on tehnyt voimakkaalla tavalla näkyväksi toisten ihmisten fyysisen läheisyyden ja ihmiskontaktien merkityksen hyvinvoinnille. Kevät eristyksissä kaikkein rakkaimmista oli monelle epäinhimillinen. On varmasti monille...

Jokaiselle vanhukselle riittävä ja hyvä hoiva

Jokaiselle vanhukselle on turvattava riittävä ja hyvä hoiva. Tästä ei varmasti kukaan ole eri mieltä. Olemme saaneet lukea järkyttäviä uutisia huonokuntoisten vanhusten hoidon riittämättömyydestä ja epäkohdista niin hoivakodeissa kuin kotihoidossa. Samoin olemme...

Kaupunginhallitus 20.6.2016 Raportti

Kevätkauden viimeisessä kokouksessa linjattiin talousarvion kehysohjeesta sekä hyväksyttiin ilmasto-ohjelma suunnitelma ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kaikki asiat menevät vielä valtuuston päätettäväksi. Alla tehdyt päätökset perusteluineen, esityslista...