Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.2.2012 raportti

Vaikken ollut itse läsnä kokouksessa, dokumentoin tähän lyhyesti lautakunnan päätökset: – Blominmäen osayleiskaava, yleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville (pöydälle 1.2.2012) Tein pohjatyötä muutosesityksen muotoilemiseksi ja asian vei maaliin varajäseneni...