• .

    .

Tällä kertaa kokousasiat olivat selkeitä ja etukäteen puituja, joten päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lyhyiden keskustelujen kera. Ajankohtaisissa sisäilma-asioissa nostettiin esiin Jupperin koulun akuutti tilanne sisäilmaongelmien osalta. Jaosto edellytti esityksestäni yksimielisesti, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehdot yhdessä sivistystoimen kanssa. Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6. Jupperin kouluun perustetaan myös kohdekohtainen sisäilmaryhmä.

Alla päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää

Jousenkaaren koulu on seissyt tyhjillään kaksi vuotta. Kuva on otettu keväällä 2017.

Valtuusto päättää tänään kouluverkkoasioista niiltä osin kuin asiat jäivät vuoden 2018 talousarviosta päätettäessä avoimeksi. Koko kouluverkosta käydään neuvottelut ja päätetään elo-syyskuussa talousarvion kehyksen yhteydessä. Näin puhuin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu käytti hyvän puheenvuoron kokonaisuudesta. Omassa puheessani keskityin erityisesti Tapiolan alakoulutilanteeseen. Lue lisää

Maanantaina tila- ja asuntojaostossa on hyväksyttävänä Kivimiehen ja Meritorin koulujen sekä Friisilän päiväkodin hankesuunnitelmat. Kivimiehen koulu liittyy arviointiin Tapiolan alueen tilakapasiteetista lähivuosina. Tätä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käsitelty perusteellisesti. Lisäksi saadaan asunto-ohjelman valmistelusta tilannekatsaus. Ennen päätöksentekoa käydään ryhmien väliset neuvottelut.

Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Kaupunginhallituksen kokouksessa käytiin muutama äänestys ja muuten päätettiin asiat esityksen mukaan. Valitettavasti emme saaneet enemmistön tukea esitykselle nuorisovaltuuston aloitteiden tuomisesta valtuustoon. Myös esityksemme Latokaskenniityn metsäisen viheryhteyden säilyttämisestä hävisi. Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava jäi pöydälle, jotta valtuustoryhmät ehtivät käsitellä asiaa.

Alla raportti päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 11.6.2018 – 31.5.2019 (Kv-asia)

Lue lisää

Maanantaina kaupunginhallituksen listalla mm. kaksi kaavaa, joissa vihreät ovat puolustaneet luontoarvoja: Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava ja Latokaskenniityn asemakaava. Lisäksi Monikonpuron laaksoon Leppävaaraan perustetaan suojelualue.

Nuorisovaltuuston toimintaan liittyen käsitellään Mari Anthonin (vihr) ja Ekim Özdemirin (vihr) valtuustoaloite nuvan aloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn. Asia jätettiin 5.3. kokouksessa pöydälle ja sen jälkeen nuvan toiminnan kehittämiseen on paneuduttu laajemmin.

Suuri kiitos Mari Anthonille, joka on Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmän varapuheenjohtajana osaltaan tehnyt pitkäjänteistä työtä nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja nuvan toiminnan kehittämiseksi. Työ alkaa nyt kantaa hedelmää.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää