• verkkosivujen-banneri-Tiina-Elo

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Finnoon osayleiskaavan yhteyteen saatiin esityksestäni yksimielinen lisäpäätös Finnoon lintukosteikon suojeluarvojen vaalimisesta jatkosuunnittelussa. Valtuustoaloitevastausta oppilaiden oirekartoituksista sisäilmaongelmien havaitsemiseksi saatiin perusteellisen keskustelun jälkeen terävöitettyä ja loppuun lisättiin kaupunginhallituksen tahtotila, että Espoossa kehitetään pikaisesti toimiva malli oppilaiden sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittamiseksi ja että asian etenemisestä raportoidaan tila- ja asuntojaostolle vuoden 2016 loppuun mennessä. Lue lisää

Maanantaina taas kaupunginhallitus, ei kovin pitkä lista tällä kertaa. Tärkeimpänä  ja isoimpana asiana Finnoon keskuksen osayleiskaava, jota on valmisteltu huolella kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lisäksi paljon puhuttanut veneiden talvisäilytyksen mahdollistava Ämmäsmäen asemakaava sekä Espoon keskuksen elinvoimaa lisäävä Kiltakallio I -kaava.

Ohessa lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

tiina-elo1

Espoon väestö kasvaa tuhansilla vuosittain ja kasvavan kaupungin asukkaat tarvitsevat laadukkaita päiväkoteja ja kouluja, toimivaa joukkoliikennettä ja muita palveluita. Näistä vihreät eivät ole valmiita leikkaamaan.

Siksi esitimme maltillista 0,5 prosenttiyksikön korotusta ja tuimme demareiden esitystä hieman suuremmasta rahastojen purkutahdista seuraavan kolmen vuoden aikana, jotta saadaan lisää rahaa koulu- ja päiväkotikorjauksiin. Inka Hopsun ryhmäpuheenvuorosta löytyvät tarkemmat perustelut.

Nämä esitykset kaatuivat valitettavasti kokoomuksen, perussuomalaisten, rkp:n ja keskustan äänin.
Ohessa oma puheenvuoroni koskien koulu- ja päiväkoti-investointeja. Lue lisää

Tällä kertaa lyhyestä virsi kaunis kaupunginhallitusraportin osalta. Kaikki asiat päätettiin esityksen  mukaan ilman soraääniä, lukuunottamatta Kurt Bymanin (sit.) lukuisia esityksiä, jotka raukesivat kannattamattomina. Esityslita avatuna löytyy täältä.

Kokouksen aluksi kuultiin seuraavat selostukset:

– veneiden talvisäilytys Espoossa

Veneilijät aktivoituivat ja aloittivat järjestäytyneen vaikuttamistyön, kun Finnoon kaavoirtus uhkasi viedä talvisäilytyspaikat. Kaupunginjohtaja kokosi työryhmän ja otti veneilijät mukaan etsimään ratkaisua. Sen tuloksena syntyi yhteisymmärrys, miten talvisäilytyspaikat järjestetään. Lue lisää

Tila- ja asuntojaoston kokous oli työläs ja teimme muutoksia esittelijän esityksiin. Matinkylän uimahalli palautettiin kuntosalitilojen lisäämiseksi tilaohjelmaan, investointiohjelmaan tehtiin muutoksia ja Jousenkaaren koulun tilaratkaisu jäi pöydälle odottamaan tarkempia selvityksiä korjausten laajuudesta sekä vanhempien ja henkilökunnan kuulemista.

Alla tarkemmin asioista, jotka eivät menneet esityksen mukaan, esityslista avattuna löytyy täältä:

– Matinkylän uimahallin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 15.8.2016)

Jaosto palautti esityksestäni yksimielisesti hankesuunnitelma siten, että ikäihmisiä ja erityisryhmiä palvelevat kuntosalitilat lisätään tilaohjelmaan. Lue lisää