• verkkosivujen-banneri-Tiina-Elo

Tänään kokoustettiin liki viisi tuntia. Tärkein asia oli vuoden 2017 talousarvion kehyksen hyväksyminen. Asiasta päätetään kahden viikon päästä valtuustossa. Esityksemme veron korottamiseksi 0,5%-yksiköllä, jotta voidaan turvata palvelut samalla kun tasapainotetaan taloutta ja hillitään velkaantumista. Esitys kaatui äänin 9-5

Alla raporttia siltä osin, kun asiat eivät menneet pohjaesityksen mukaan tai on muuten kommentoitavaa. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää

Maanantaina kaupunginhallituksessa taas pitkä lista. Alla kokousasiat avattuna, eslityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Merkittävimpänä ensi vuoden talousarvion kehys ja veroprosentti, joista päätetään lopullisesti valtuustossa 12.9. Kesäkuussa kaupunginhallitus antoi kehysohjeen ja silloin esitimme muutoksia, koska pidimme kehystä tarpeisiin nähden liian tiukkana. Valitettavasti esityksemme ei juuri saanut kannatusta. Kesän aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, eli jatkamme samalla linjalla. Lue lisää

pyöräteline

Valtuusto hyväksyi tänään Espoolle kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman. Siitä iso kiitos kuuluu kahdelle vihreälle: Kestävä kehitys -ohjelmaryhmän pj. Sirpa Hertell on tehnyt valtavan työn ohjelmatyön johtamisessa. Ja ympäristölautakunnan pj. Henna Partanen on pitänyt huolen, että ympäristökeskuksen asiantuntijat pidetään valmistelussa aktiivisesti mukana.

Ilmasto-ohjelmassa asetetaan Espoolle kaksi konkreettista tavoitetta: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä ja 60% asukaskohtaisten päästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä.
Lue lisää

Kannanotto 19.8.2016

Espoon Vihreät vaativat läpinäkyvyyttä kaupungin omistamiin osakeyhtiöihin. Viime aikoina muun muassa Länsimetron ja Espoon sairaalan viivästykset ja kustannusten nousu ovat herättäneet julkisuudessa aiheellista keskustelua kunnallisten osakeyhtiöiden toiminnan julkisuudesta. Esimerkiksi Ruotsissa julkisuuslakia sovelletaan myös osakeyhtiöihin, joista julkinen taho omistaa yli puolet. Avoimuuden merkitys korostuu, kun kaupungin toimintoja siirretään yhä enemmän yhtiömuodon piiriin. Lue lisää

Kaupunginhallituksessa maanantaina kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan. Lista-asiat avattuna löytyy täältä.

Lisäksi kokouksessa kuultiin selostukset Espoon sairaalan ja Länsimetron tilanteesta, sekä pääkaupunkiseudun sote-erillisratkaisun etenemisestä: Lue lisää