• .

    .

Valtuusto hyväksyi tänään vesihuollon kehittämissuuunnitelman seuraavaksi 10 vuodeksi. Keskustelu käytiin lähinnä yhden kohteen, Mustapurontien vesihuollon ympärillä. Henna Partanen kuvasi ansiokkaasti puheessaan, kuinka alueen vesihuoltoa on koitettu saada eteenpäin valtuuston erilaisin päätöksin. Marjaana Siivola (vihr.) teki esityksen hankkeen aikaistamisesta. Valitettavasti Siivolan esitys kaatui niukasti 38-33, 2 tyhjää. Mustapurontien asukkaat joutuvat siis edelleen odottamaan puhdasta juomavettä.

Omassa puheenvuorossani nostin esiin Kalajärven alueen tilanteen. Valitettavasti tämä asia ei muistunut mieleen kaupunginhallitusvaiheessa. Kalajärvi on matala ja ekosysteemiltään herkkä järvi, jonka kuormitusta tulisi välttää kaikin mahdollisin keinoin. Kalajärvenkallioiden kaavan yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus linjasivat, että järven ympäristön vesihuolto on laitettava kuntoon myös nykyisen asutuksen osalta, jotta järven tila paranee. Lue lisää

Tässä raporttia kaupunginhallituksen kokouksesta. Alkuun kolujen tilankäyttösuunnitelman neuvotteluaikataulu, josta sovittiin valtuuston neuvottelutoimikunnassa (kaupunginhallitus ei siis vielä käsitellyt asiaa):

21.3. opetus ja varhaiskasvatuslautakunnan kokous, jossa listalla 6.3. kokouksessa pöydälle jääneet asiat
26.3. kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukseen, jossa jää pöydälle neuvotteluja varten
3.4. ryhmien väliset neuvottelut
9.4. kaupunginhallitus
23.4. valtuusto

Alla kokouksen päätökset, esityslista avattuna löytyy täältä.
Lue lisää

Maanantain kaupunginhallituksen listalla ovat viime kokouksessa pöydälle jääneet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava POKE (asettaminen nähtäville) ja Soukanniemi (hylätäänkö kuten kaupunkisuunnittelulautakunta teki vai asetetaanko nähtäville). Lisäksi päätetään mm. Kehä I:n ylittävän Tapiolantien ja Miestentien välisen sillan rakentamisesta ja Pakankylän siitolapuutarhan mahdollistavasta kaavasta.

Lista-asioiden lisäksi maanantaina saadaan toivottavasti selkeät stepit sille, miten päätöksenteko etenee kouluverkon osalta, kun kaupunginhallituksen lisäksi myös valtuuston neuvottelutoimikunnalla on kokous. Lautakuntahan teki tiistaina päätöksiä, jotka ylittävät valtuuston hyväksymän investointikaton noin 100 me.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Tässä viiveellä raporttia maanantain tila- ja asuntojaostosta. Tällä kertaa kaikki päätökset menivät esityksen mukaan. Keskustelua kuitenkin riitti vajaaksi kahdeksi tunniksi. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kouluverkon osalta kävimme jaostossa vain lyhyesti läpi päätöksentekoprosessia, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli tekemässä päätöksiä seuraavana päivänä. Lautakunnan päätökset löytyvät täältä.

Lautakunnan linjaukset kouluverkon osalta olivat tärkeitä ja perusteltuja, mutta ylittivät valtuuston asettaman investointikaton noin 100 me. Maanantaina toivottavasti saadaan selväksi, miten päätöksenteko etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Erityisesti pitkään pattitilanteessa olleiden Tapiolan koulujen ratkaisujen osalta (Jousenkaaren uuden koulun rakentamisen kiirehtiminen ja Aarnivalkean siirtokelpoiset) pitää päästä nopeasti eteenpäin. Työohjelman mukaan koulujen tilankäyttösuunnitelma on tulossa jaoston seuraavaan kokoukseen 9.4. Lue lisää

Kaupunginhallituksen pj. Markku Markkulan kiirehdittyä lentokentälle, sain johtaa puhetta viimeisen pykälän ajan – joka olikin tärkeä!

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Länsimetron jatkosta tehtiin päätös. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava jäi pöydälle, samoin kiistelty Soukanniemi ja palveluverkkoperiaatteet.

Lopuksi saatiin vihdoin eteenpäin sitä, ettei yhteys Tapiolantieltä Otaniemeen katkea. Tehtiin valmistelukehotus ja sillan toteuttamisesta on tarkoitus tehdä pääöts 12.3. kokouksessa. Lue lisää