• .

    .

Puhuin tänään valtuustossa energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisesta kaupungin omissa kiinteistöissä. Puheenvuoroni liittyi Kai Mykkäsen (kok) valtuustoaloitteeseen Espoon liittymisestä Hukkajahtiin.

* * *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitos valtuutettu Mykkäselle tärkeiden asioiden esiin nostamisesta. Kuten vastauksesta näkyy, monia asioita onkin jo edistetty. Työtä energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi on kuitenkin syytä jatkaa entistä ponnekkaammin. Lue lisää

Tällä kertaa kokousraportti on lyhyt ja ytimekäs. Asiat päätettiin kaikki esityksen mukaan ilman pidempiä keskusteluja. Tärkeää keskustelua käytiin sen sijaan valmistautumisesta pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiseen kokoukseen 15.5. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan. Ennen kuin tämä asia ehtii valtuuston käsittelyyn, meillä on Espoon valtuuston oma seminaari 26.4. jossa listalla Espoo-tarinan toimeenpano sekä maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset kaupungin toimintoihin ja talouteen. Lue lisää

Maanantain kaupunginhallituksen lista näyttää melko mutkattomalta. Lista-asioiden lisäksi keskusteltaneen pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksesta, joka on päätetty pitää 15.5. klo 18 Vantaan Martinus salissa. Siellä on tarkoitus hyväksyä yhtenäinen ja tiukan kriittinen perusteltu kanta maakunta- ja soteuudistukseen ehdotetussa muodossa. Asiaa on valmisteltu pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä, jonka jäsen olen ja tätä varten pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 7.5.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Kokous sujui hyvän pohjatyön ansiosta sujuvasti. Saimme melko pitkällisen prosessin tuloksena hyväksyttyä ICT:n ja hankintojen strategiset linjaukset esittelijä otti kaikki muutosesitykset nimiinsä. Myös Uusimaa 2050 maakuntakaavan valmisteluaineistosta annettiin yksimielinen lausunto. Alla tarkempi raportti päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää

Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston kokouksesta, jossa käytiin tiukkaa keskustelua koulujen tilankäyttösuunnitelman valmistelusta ja päätöksenteosta. Varsinaiset päätösasiat menivät esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Saimme pyynnöstäni selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren tyhjillään olevien koulurakennusten suunnittelutilanteesta. Selostus oli suullinen, mutta tiedotteeseen kirjattiin sen pohjalta näin:

”Jaosto kuuli selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennusten tilanteesta. Tavoitteena on toteuttaa tonteille uudet koulurakennukset. Museoviranomaisten kanssa on neuvottelut käynnissä. Museovirastolta pyydettäviä lausuntoja varten laaditaan vaihtoehtoiset luonnokset nykyisten koulurakennusten paikoille soveltuvista nykyiset rakennukset korvaavista uudisrakennuksista. Toteutustapa ja aikataulu ratkaistaan sen jälkeen, kun museoviranomaisten kanssa on saatu yhteisymmärrys ratkaisuista. Asia tuodaan jaoston käsiteltäväksi alustavan investointiohjelman käsittelyn yhteydessä jaoston kokoukseen 18.6.2018.” Lue lisää