• .

    .

Valtuusto hyväksyi tänään poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteet. Ohjelmat ovat keskeinen keino kehittää kaupungin toimintaa. Niitä on tälle valtuustokaudelle neljä ja teemat ovat seuraavat:

– Kestävä Espoo
– Osallistuva Espoo
– Innostava ja elinvoimainen Espoo
– Hyvinvoiva Espoo

Todella tärkeitä aiheita kaikki. Käytin puheenvuoron kestävän Espoon tavoitteista ja kiertotaloudesta. Espoo tavoittelee edelläkävijyyttä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin kiertotaloudessakin. Se vaatii rohkeita tavoitteita ja mittareita. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen on tärkeä keino uuden ratkaisujen etsimisessä. Lue lisää

Tässä raportti tämän aamuisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Käsiteltiin ensin varsinaiset päätösasiat:

– Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen, tarkistetun hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tässä on siis kyse siitä, että peruskorjaushankkeen edetessä vuonna 1955 rakennettu ja säilytettäväksi tarkoitettu rakennus 2 on osoittautunut purkukuntoiseksi. Se päätettiin purkaa, mikä tuo myös joustoa koulukokonaisuuden suunnitteluun. Lue lisää

Huomenna tila- ja asuntojaoston kokouksessa isona päätösasiana Viherlaakson koulun hankesuunnitelman muuttaminen. Puretaan enemmän kuin oli alkujaan tarkoitus. Tämä riski oli esillä, kun asia palautettiin jaostossa kertaalleen uudelleen valmisteltavaksi vuonna 2015. Tästäkin on otettava opiksi.

Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Tässä raporttia kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Hankalimmat asiat jäivät pöydälle.

– Valtuustoaloite turvallisuusohjelman valmistelusta (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Hallintosäännön VII osan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 §:n tarkistaminen (Kv-asia)

Kyse on siitä, että kaupunginhallituksen jaostoineen sekä lautakuntien jäsenet saavat jatkossa kokouspalkkiota myös iltakouluista ja seminaareista (puolet kokouspalkkiosta). Lautakuntien osalta palkkiollisten iltakoulujen määrä rajattiin kahteen vuodessa. Lue lisää

Tässä maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Suurimpina asioina poikkihallinnollisten ohjelmien hyötytavoitteet sekä lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (VT 1) ja siihen liittyvä Kehä I:n parantamista Laajalahden kohdalla koskevan aiesopimuksen hyväksyminen.

Pitkään valmistelussa on ollut esiopetuksen siirto varhaiskasvatuksen alle, mikä tarkoittaisi 36 nyt opetustoimen alla työskentelevän esiluokanopettajan työehtojen heikentämistä.

Aloitteiden joukossa on kaksi vihreiden tekemää: Sirpa Hertellin aloite Laaksolahden jäähallin purkamisesta sekä Mari Anthonin ja Ekim Özdemirin aloite nuorisovaltuuston aloitteiden tuomista valtuustoon.

Melkoisen työläs kokous siis tulossa ja kaikki evästykset jälleen tervetulleita! Lue lisää