• .

    .

Valtuusto päätti tänään työllisyyspalveluiden siirtämisestä konserniesikuntaan. Vihreiden huoli on, että tiivis yhteys sosiaalipalveluihin on säilytettävä ja varmistettava, että palvelujen asiakaslähtöisyys on etusijalla. Nostin asian esiin puheenvuorossani. Sinänsä pidän organisaatiouudistusta perusteltuna.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vihreät ovat pitkään vaatineet kaupungilta vahvempaa panosta työllisyyden hoitoon ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseen. Työllisyyspalveluissa on panostettava henkilökohtaiseen tukeen, jotta löydetään vaikuttavimmat tavat parantaa espoolaisten mahdollisuuksia työllistyä. Lue lisää

Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäeltä sain kattavan perehdytyksen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan ja tulevaisuuden haasteisiin.

Hyvät Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen perinnepäivän kutsuvieraat,

On suuri ilo ja kunnia saada tuoda kaupungin tervehdys tähän arvokkaaseen juhlatilaisuuteen.

Pelastuslaitos on tärkeä osa turvallista kotikaupunkia ja Espoon kaltaisessa kasvavassa kaupungissa sen merkitys ja rooli korostuu. Turvallisuusnäkökulma on huomioitava niin uusissa kaavoissa kuin rakennussuunnittelussa ja toiminnalle on annettava riittävät resurssit, jotta pelastusvarmuus voidaan kaikissa oloissa turvata. Lue lisää

Tänään valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta. Käytin puheenvuoron investointiohjelman riittävyydestä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitos neuvottelijoille ja valmistelijoille hyvähenkisistä neuvotteluista. Tämä talousarvio vie eteenpäin yhdessä sovittuja tavoitteita.

Vaikka talouden tunnusluvut ovat kääntyneet positiiviseen suuntaan, on haastavaa saada rahat riittämään voimakkaasti kasvavassa kaupungissa asukkaiden tarvitsemiin palveluihin ja niitä varten tarvittaviin investointeihin. Lue lisää

Maanantain kokouksessa puolustimme keskuspuistoa ja edistimme joukkoliikennettä. Ja Raide-Jokerin mahdollistava Lahdenpohjan kaava lähetettiin valtuustoon selvin numeroin. Kaupungintalo jäi kahdeksi viikoksi pöydälle, jotta ryhmät ehtivät käsitellä asiaa.

Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Nostin kokouksen alussa esiin Tallinnan tunnelin ja pyysin siitä selvitystä kaupunginhallitukselle. Lue lisää

Tällä kertaa jaoston kokous oli tiivis tunnin kokonaisuus. Päätösasiat menivät esitysten mukaan ja keskustelua käytiin ajankohtaisista sisäilmakohteista sekä muutamasta listan ulkopuolelta esiin nousseesta asiasta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Selostus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Alkuun kuultiin, että Tilapalvelut on vihdoin saanut vakituisen tiedottajan, joka on aloittanut työt 1.12. Hänen vastuullaan on liikelaitoksen viestinnän kehittäminen ja erityisesti sisäilmakorjauksiin liittyvän viestinnän parantaminen. Samassa yhteydessä luvattiin, että jatkossa jaoston jäsenet saavat kutsun kaikkiin asukastilaisuuksiin, joita Tilapalvelut on järjestämässä. Lue lisää