• .

    .

Kevätkauden viimeinen kaupunginhallituksen kokous sujui ilman suuria vääntöjä. Länsikorkeen kaavaa täsmennettiin rakennusten suojelumerkinnän osalta. Tällä haluttiin varmistaa Oravannahkatorin liikekiinteistön uudistamisen mahdollisuus, toki arvokas miljöö ja sen suojeluarvot huomioiden. Leikkipuistojen osalta todettiin, että ne säilyvät, vaikka siirtyvät kortteleiden hallintaan.

Ylimääräisenä asiana käsiteltiin otto-oikeudella opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös koskien iltapäivähoidon järjestäjien avustuksia. Päätettiin, että sopimukset tehdään vanhoilla sopimusehdoilla siten, että niissä huomioidaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättämät periaatteet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Alla tehdyt päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää

TIla- ja asuntojaoston kevään viimeinen kokous saatu päätökseen. Kuvassa kanssani sihteeri Riitta-Liisa Kammonen ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä. Lue lisää

Huomenna on viimeinen kaupunginhallituksen kokous ennen kesätaukoa. Paljon on taas aloitteita ja kysymyksiä listalla, mm. kertaalleen palautetut valtuustoaloite ja kysymys länsimetron ongelmista sekä aloitteet muovinkierrätyksestä ja tesktiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta.

Listalla on myös Länsikorkeen kaava, joka viime kokouksessa vedettiin pois listalta. Pieni muutos on tehty Oravannahkatorin suojelua koskevaan kaavamääräykseen. Kahden leikkipaikkojen osalta esitys on, että siirtyvät kortteleiden hallintaan.

Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston lista on melkoisen raskas. Käsittelyssä mm. asunto-ohjelma, Tietotie 6:n ja Kivimiehen 2-vaiheen vuokraus, Tapiolan uimahallin hankesuunnitelma ja seuraavan 12 vuoden investointiohjelma!

Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Viikonloppu kuluu tiiviisti puoluekokouksessa, joten tarkempi paneutuminen kokousasioihin jää sunnuntai-iltaan.

– Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Pohja oli jo alunperin vihreästä näkökulmasta hyvä. Vihreiden tavoitteina nostimme erityisesti seuraavia asioita, jotka saatiinkin melko hyvin neuvotteluissa mukaan: Lue lisää

Valtuusto hyväksyi juuri Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan yksimielisesti kahden toivomuksen kera.

Vihreät ovat tehneet valtavasti töitä prosessin eri vaiheissa alueen luonto- ja virkistysalueiden säilyttämiseksi siitä huolimatta, että rakennetaan tiivistä kaupunkia metroaseman ympärille. Siksi tuntui tärkeältä käyttää valtuustossa seuraava puheenvuoro. Lue lisää