• .

    .

Huomenna on viimeinen kaupunginhallituksen kokous ennen kesätaukoa. Paljon on taas aloitteita ja kysymyksiä listalla, mm. kertaalleen palautetut valtuustoaloite ja kysymys länsimetron ongelmista sekä aloitteet muovinkierrätyksestä ja tesktiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta.

Listalla on myös Länsikorkeen kaava, joka viime kokouksessa vedettiin pois listalta. Pieni muutos on tehty Oravannahkatorin suojelua koskevaan kaavamääräykseen. Kahden leikkipaikkojen osalta esitys on, että siirtyvät kortteleiden hallintaan.

Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston lista on melkoisen raskas. Käsittelyssä mm. asunto-ohjelma, Tietotie 6:n ja Kivimiehen 2-vaiheen vuokraus, Tapiolan uimahallin hankesuunnitelma ja seuraavan 12 vuoden investointiohjelma!

Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Viikonloppu kuluu tiiviisti puoluekokouksessa, joten tarkempi paneutuminen kokousasioihin jää sunnuntai-iltaan.

– Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Pohja oli jo alunperin vihreästä näkökulmasta hyvä. Vihreiden tavoitteina nostimme erityisesti seuraavia asioita, jotka saatiinkin melko hyvin neuvotteluissa mukaan: Lue lisää

Valtuusto hyväksyi juuri Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan yksimielisesti kahden toivomuksen kera.

Vihreät ovat tehneet valtavasti töitä prosessin eri vaiheissa alueen luonto- ja virkistysalueiden säilyttämiseksi siitä huolimatta, että rakennetaan tiivistä kaupunkia metroaseman ympärille. Siksi tuntui tärkeältä käyttää valtuustossa seuraava puheenvuoro. Lue lisää

Tässä tiivis raportti maanantain kaupunginhallituksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustoaloite sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotosta valtuuston kokouksissa (Kv-asia)

Tiina Ahlforsin (vas) ja 37 muun allekirjoittama aloite, jossa edellytetään, että myös valtuuston kokousten osalta siirrytään sähköiseen kokousjärjestelmään.

Vastauksessa todetaan, että uuden sähköinen kokousjärjestelmän hankinta on käynnissä ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Pyysin tässä yhteydessä kaupunginhallituksen edellyttämää selvitystä siitä, miten uudessa järjestelmässä huomioidaan henkilötietojen poisto siten, että pöytäkirjat voidaan pitää kaupungin verkkosivuilla pidempään kuin nykyisen kolme vuotta. Käsittelimme asiaa 6.11.2017 kokouksessa Jouni J. Särkijärven valtuustokysymyksen myötä. Lue lisää

Maanantaina kaupunginhallituksessa mm. Kivimiehen koulun hankesuunnitelma, suomenkielisen opetuksen tuntijaon muuttaminen (B1-kieli ja A-kielten varhentaminen), Tapiolan Länsikorkeen suojelukaava, meluntorjunnan toimenpidesuunnitelma ja selostuksissa sote-maakunta-asiaa.

Ohessa lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää