• .

    .

Tässä tiivis raportti maanantain kaupunginhallituksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustoaloite sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotosta valtuuston kokouksissa (Kv-asia)

Tiina Ahlforsin (vas) ja 37 muun allekirjoittama aloite, jossa edellytetään, että myös valtuuston kokousten osalta siirrytään sähköiseen kokousjärjestelmään.

Vastauksessa todetaan, että uuden sähköinen kokousjärjestelmän hankinta on käynnissä ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Pyysin tässä yhteydessä kaupunginhallituksen edellyttämää selvitystä siitä, miten uudessa järjestelmässä huomioidaan henkilötietojen poisto siten, että pöytäkirjat voidaan pitää kaupungin verkkosivuilla pidempään kuin nykyisen kolme vuotta. Käsittelimme asiaa 6.11.2017 kokouksessa Jouni J. Särkijärven valtuustokysymyksen myötä. Lue lisää

Maanantaina kaupunginhallituksessa mm. Kivimiehen koulun hankesuunnitelma, suomenkielisen opetuksen tuntijaon muuttaminen (B1-kieli ja A-kielten varhentaminen), Tapiolan Länsikorkeen suojelukaava, meluntorjunnan toimenpidesuunnitelma ja selostuksissa sote-maakunta-asiaa.

Ohessa lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Tänään kaupunginhallitus päätti osaltaan Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta. Kaupunginhallitus vahvisti lautakunnan päätökset, joilla ohjataan huomioimaan Hannusmetsän ja Bondaksen kallion luontoarvoja asemakaavoituksessa.

Alla raportti tehdyistä päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.
Lue lisää

Maanantain kokouksessa isona asiana viime kokouksessa pöydälle jätetty Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava, Matinkylän vanhan ostarin uudistava kaava sekä toistamiseen käsittelyyn tuleva Henna Partasen (vihr) aloite vegaaniruoan saamiseksi kouluihin.

Lisäksi listalla on monta muutakin valtuustoaloitetta ja -kysymystä, mm. Inka Hopsun (virh.) kysymys lastentarhan opettajien palkoita ja Saara Hyrkön (vihr.) aloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tästä tuli todella pitkä teksti, mutta asioitakin on paljon. Listalta näkyy, että valtuutetut tekevät sangen aktiivisesti aloitteita ja kysymyksiä. Välillä tuntuu, että saman asian olisi saanut selville soittamalla tai laittamalla viestiä valmistelevalle viranhaltijalle. Lue lisää

Tällä kertaa kokousasiat olivat selkeitä ja etukäteen puituja, joten päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lyhyiden keskustelujen kera. Ajankohtaisissa sisäilma-asioissa nostettiin esiin Jupperin koulun akuutti tilanne sisäilmaongelmien osalta. Jaosto edellytti esityksestäni yksimielisesti, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehdot yhdessä sivistystoimen kanssa. Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6. Jupperin kouluun perustetaan myös kohdekohtainen sisäilmaryhmä.

Alla päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää