• .

    .

Tässä huomisen tila- ja asuntojaoton asiat avattuna. Varsinaiset lista-asiat eivät aiheuttane suurta keskustelua. Kouluasiat sen sijaan sitäkin enemmän.

Listalle piti tulla selvitys väistötilojen hankinta-aikataulusta (viiveitä on tammikuiseen päätökseen nähden) sekä Rödskogs skolan tilanne, jonka tiimoilta vanhemmat ovat olleet todella aktiivisia ja svenskarum-lautakunta tehnyt päätöksiä. Joudummen niitä jaostossa puimaan nyt ikävästi ilman pohjaesityksiä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kokouksessa kuullaan seuraavat selostukset:

– MAL aiesopimuksen seurannasta (Anne Savolainen)
– Kaupunkien välinen toimitilavuokravertailu (Harri Kivinen)
– Tilakeskuksen toimitilakäsikirja (Carl Slätis)

Nuo ovat työohjelman mukaiset selostukset. Niiden lisäksi on luvattu selostus myöhästyneistä väistökoulutiloista. On todella ikävää, että tammikuussa päätetty aikataulu ei pidä. Erityisen ongelmallinen tilanne on Viherlaakson ja Kirstin koulujen osalta. Vastaukset pitää nyt saada seuraaviin kysymyksiin:

– miten prosessi on kulkenut tajan 20.1. hankintapäätöksen jälkeen?
– missä kohtaa prosessi on viivästynyt?
– koska viivästyminen kävi ilmi?
– missä määrin viivästyminen johtuu omasta toiminnasta, missä määrin toimittajan toimitusvaikeuksista?
– olisiko ollut mahdollista vaihtaa toimittajaa?
– olisiko prosessia voitu nopeuttaa maksamalla enemmän (tällainen tieto kerrottiin jossain vaiheessa ovalalle)? käytettiinkö tätä mahdollisuutta, jos ei niin miksi ei ja kuka siitä päätti? Lue lisää

Viime päivien kaikki liikenevä aika on mennyt vaalityöhön, siksi ehdin kirjoittamaan huomisesta kaupunginhallituksen kokouksesta vasta nyt. Toivottavasti huomisia kokouksia siivittää riemu kahdesta vihreästä mepistä.

Alla lista-asiat avattuna, lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

 

– Vuoden 2014 huhtikuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia)

Maaliskuussa valtuusto hyväksyi talousarviotarkistukset, joiden mukaan toimintakate paranee 23,3 milj. euroa. Toimialat ennustavat tarkistusten toteutuvan pääosin, mutta sivistystoimen tulokertymä (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) on ennusteiden mukaan jäämässä 3,2 milj. euroa talousarviosta. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa erikoissairaanhoidon ja toimeentulotuen kustannukset ovat ylittämässä talousarvion n. 20 milj. eurolla. Osaltaan sosiaali- ja terveystoimen ylityspaineet johtuvat siitä, että kuluvalle vuodelle on budjetoitu vähemmän kuin viime vuonna kustannuksia toteutui. Mutta osaltaan myös siitä, että erikoissairaanhoidon ja toimeentulotuen asiakasmäärissä sekä kustannuksissa on ollut runsasta kasvua viime vuoteen verrattuna.

Uusimpien arvioiden mukaan verotuloja kertyy tänä vuonna 1 322 milj. euroa eli verotulot olisivat jäämässä n. 15 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Lue lisää

Länsiväylä 21.5.2014

Lastensuojeluasiat ovat olleet viime päivinä julkisuudessa, kun sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto julkistivat 14.5. Suomen ensimmäiset lastensuojelun laatusuositukset.

Lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti kaikkialla Suomessa. Lastensuojeluntarpeen ehkäisy on sekä inhimillisesti tärkeää, että kustannustehokasta. Yhden huostaan otetun lapsen laitossijoitus maksaa vuodessa lähes 100 000 euroa. Samalla rahalla saa yli seitsemän vuotta intensiivistä perhetyötä.

Myös Espoossa lastensuojelun kasvaviin kustannuksiin ja oikea-aikaiseen palveluiden saatavuuteen on kiinnitetty huomiota. Tarkastuslautakunta totesi arvioidessaan kaupungin vuoden 2013 toimintaa, että lastensuojelussa on entistä vahvemmin keskityttävä ehkäisevään lastensuojeluun ja varhaiseen puuttumiseen. Myös me vihreät olemme korostaneet ennaltaehkäisyn tärkeyttä niin budjettineuvotteluissa kuin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Lue lisää

Valtuustossa tänään keskustelu arviointikertomuksesta jäi tilintarkastusmuistutuksen jalkoihin. Käytin kuitenkin puheenvuoron tila-asioista, koska tarkastuslautakunta oli niihin ansiokkaasti puuttunut ja itsekin olin lautakunnan kuultavana tila- ja asuntojaoston puheenjohtajan ominaisuudessa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

kiitos tarkastuslautakunnalle ansiokkaasta arviointikertomuksesta. Siihen on nostettu juuri niitä keskeisiä ongelmakohtia, joista olemme täällä paljon keskustelleet.

Erityisen tärkeänä pidän sitä, että tarkastuslautakunta on perehtynyt tilaaja-tuottajamalliin ja liikelaitosmalliin. Saamme vihdoin kättä pidempää niiden arviointiin ja kehittämiseen. Lue lisää

Koska olen puolueen palkkalistoilla, olen yleensä välttänyt julkisia kannanottoja ehdokkaiden puolesta. Kun tällä hetkellä kuitenkin käytän suuren osan ajastani kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtävän hoitamiseen ja kun teen aktiivisesti kampanjaa, tuntuu tärkeältä sanoa muutama sana.

Vihreillä on näissä vaaleissa huippulista. Jaan monen muun harmin siitä, ettei ääntä voi jakaa tai antaa useammalle ehdokkaalle. Ja harmin siitä, että paikkoja on täytettävänä vain kaksi. Kyllä, kaksi paikkaa on tällä ehdokasjoukolla saavutettavissa, kun teemme seuraavat yhdeksän päivää kampanjaa ilolla ja intensiteetillä!

Koska ympäristö ja luonto ovat minulle tärkeimpiä syitä olla mukana politiikassa, nousevat Anni Sinnemäki ja Oras Tynkkynen luonteviksi tuettaviksi.
Lue lisää