Kokouksessa päätettiin Espoon liittymisestä YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjelmaan vuosina 2018-2025. Talousarvion kehyksesät saatiin esittely pohjustamaan perjantaina alkavia ryhmien välisiä neuvotteluja. Pidän tärkeänä myös sitä, että vahvistimme teknisen toimen johtajan tekemän päätöksen asiantuntijapalvelun hankinnasta Covenant of Mayors for Climate and Energy -mallin mukaisen Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmisteluun. Alla tarkempaa raporttia päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa suurimpina asioina talousarvion kehys, veroprosentit sekä toimitilainvestointiohjelma 2019-2030. Nämä jäävät ryhmien välisiä neuvotteluja varten pöydälle. Lisäksi listalla on mm. poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta, osavuosikatsaus sekä Espoon liittyminen YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjelmaan vuosina 2018-2025. Listalta löytyy myös viimeksi pöydälle jätetty aloite Urhea-toiminnasta sekä siihen liittyvä Mari Anthonin (vihr) valtuustokysymys koulupäivien päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00. Sen sijaan toistaiseksi listalla ei näy samoin viimeksi pöydälle jätettyä asiantuntijapalvelun hankintaa Covenant of Mayors for Climate and Energy -mallin mukaisen Kestävän energian ja ilmaston…

Kokous sujui varsin sujuvasti. Asunto-ohjelma hyväksyttiin ilman äänestyksiä. Perusteellinen neuvotteluprosessi tuotti siis toivotun tuloksen. Urhea-asia jäi pöydälle samoin asiantuntijapalvelun hankinta kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmisteluun. Alla raportti kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kuntapolitiikan kesätauko on takana ja maanantaina on kaupunginhallituksen syyskauden ensimmäinen kokous. Listalla mm. asunto-ohjelma, jota on pohjustettu johdollani tila- ja asuntojaostossa. Valtuustoaloitteissa ja kysymyksissä vihreiden ryhmässä keskustelua on herättänyt yläkoulujen Urhea-hankkeen laajentaminen kaikkia yläkoululaisia koskevaksi ”elämäntapa-akatemiaksi”, jolla yritetään tarjota kaikille yläkouluikäisille mahdollisuus harrastaa keskiviikkoiltapäivisin klo 14.30-17 välillä. Pääsemme keskustelemaan myös ilmastotavoitteen ”Espoo on hiilineutraali 2030 mennessä” saavuttamisesta, kun listalla on hankintapäätös asiantuntijatuen hankkimiseksi Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmistelua varten.