Myös kasvava kaupunki tarvitsee metsää ja luontoa

Julkaistu Länsiväylässä 7.1.2023 Paljon keskustelua herättänyt EU:n ennallistamisasetus vaikuttaa myös kaupunkeihin. Espoo ja pääkaupunkiseudun kaupungit ajavat asetukseen muutoksia, jotta se mahdollistaisi kaupunkien kestävän kasvun (Länsiväylä 31.12.). Ehdotuksessa...

Kasvavissa kaupungeissa on oltava tilaa luonnolle

Ilmastokriisi on herättänyt ihmiskunnan siihen, kuinka suuria ja kauaskantoisia vaikutuksia toiminnallamme on muuhun luontoon ja sitä kautta myös tulevien sukupolvien elämän edellytyksiin. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, eli luontokato, on ilmastonmuutoksen...