Turvallinen ja arvokas vanhuus jokaiselle

Kun ikääntyvän ihmisen toimintakyky alkaa heikentyä, tarvitaan monenlaista yksilöllistä tukea ja erilaisia palveluita. Hyvinvointivaltiossa nämä eivät voi olla riippuvaisia henkilön varallisuudesta tai läheisten ihmisten kyvystä ja mahdollisuuksista auttaa. Eduskunta...

Jokaisella on oikeus inhimilliseen vanhuuteen

  Koronakriisi on ollut ikäihmisille raskas. Se on tehnyt voimakkaalla tavalla näkyväksi toisten ihmisten fyysisen läheisyyden ja ihmiskontaktien merkityksen hyvinvoinnille. Kevät eristyksissä kaikkein rakkaimmista oli monelle epäinhimillinen. On varmasti monille...

Kaupunginhallitus 20.6.2016 Raportti

Kevätkauden viimeisessä kokouksessa linjattiin talousarvion kehysohjeesta sekä hyväksyttiin ilmasto-ohjelma suunnitelma ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kaikki asiat menevät vielä valtuuston päätettäväksi. Alla tehdyt päätökset perusteluineen, esityslista...