Avoin päätöksenteko ei jätä tilaa suhmuroinnille

Helsingin sanomien uutinen Espoon liiketoimintajohtajan sidonnaisuuksista osoittaa, kuinka tärkeää on, että niin luottamushenkilöiden kuin johtavien virkamiesten sidonnaisuudet ovat julkisia. Uudessa kuntalaissa esitetään, että keskeisten luottamushenkilöiden ja...

Päätöksenteon oltava avointa myös vaikeissa asioissa

Espoo-tarinassa linjataan, että Espoon poliittinen järjestelmä on avoin, demokraattinen ja helposti lähestyttävä. Tavoitteet olivat kaukana todellisuudesta, kun kaupunginhallitus päätti maanantaina 16.12.2013 Olavi Loukon lahjusrikkomustuomion seurauksista. Päätös...

Lisää avoimuutta päätösten valmisteluun

Tämän iltaisessa valtuuston kokouksessa käsiteltiin aloitteeni päätöksenteon valmistelun avoimuuden lisäämisestä. Valmistelun avoimuus on erittäin tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Kuntademokratiaa koskevissa tutkimuksissa on osoitettu että asukkaiden tyytyväisyys...

Espoon vihreät: Espoosta Suomen avoimin kaupunki

Tiedote 6.2.2012 Espoon vihreät kerää ideoita siitä, miten Espoo voisi toimia nykyistä avoimemmin. Asukkaat on otettava aktiivisesti mukaan asioiden valmisteluun, jotta heidän äänensä kuuluu, kun päätetään jokaisen arkeen vaikuttavista asioista. – Tarvitsemme...