Tällä kertaa kokousraportti on lyhyt ja ytimekäs. Asiat päätettiin kaikki esityksen mukaan ilman pidempiä keskusteluja. Tärkeää keskustelua käytiin sen sijaan valmistautumisesta pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiseen kokoukseen 15.5. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan (Kv-asia) Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan. Ennen kuin tämä asia ehtii valtuuston käsittelyyn, meillä on Espoon valtuuston oma seminaari 26.4. jossa listalla Espoo-tarinan toimeenpano sekä maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset kaupungin toimintoihin ja talouteen.

Maanantain kaupunginhallituksen lista näyttää melko mutkattomalta. Lista-asioiden lisäksi keskusteltaneen pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksesta, joka on päätetty pitää 15.5. klo 18 Vantaan Martinus salissa. Siellä on tarkoitus hyväksyä yhtenäinen ja tiukan kriittinen perusteltu kanta maakunta- ja soteuudistukseen ehdotetussa muodossa. Asiaa on valmisteltu pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä, jonka jäsen olen ja tätä varten pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 7.5. Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Huomenna tila- ja asuntojaostossa hyväksytään vuosikorjaus- ja elinkaarta jatkavien korjausten suunnitelmat kuluvalle vuodelle. Lisäksi hyväksytään asunto-ohjelman päivitysprosessi. Ohjelma on tarkoitus päivittää tänä keväänä. Selostuksissa käydään läpi ajankohtaiset sisäilma-asiat sekä kouluverkkosuunnitelma, joka on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyyn 14.2. Lista-asiat alla, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Eilen kaupunginhalltuksen enemmistö päätti esittää valtuustolle kaupungintalon purkamista. Sen sijaan vielä nostettiin esiin mahdollisuus tutkia valtuustotalon säilyttämistä. Vegaaniruoan osalta esitykseni valitettavasti hävisi niukasti puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Koska peräti viisi äänesti tyhjää, toivon kannan vielä kääntyvän valtuustossa.

Kaupunginhallitus päättää huomenna Espoon keskuksen virastokeskuksen kehittämisestä ja kaupungintalon tilaratkaisusta. Samalla ratkeaa, säilytetäänkö vai puretaanko nykyinen kaupungintalo ja valtuustotalo. Olen vuodesta 2008 lähtien ollut päättämässä asiasta eri rooleissa ja pitänyt tärkeänä, että valtuustolle valmistellaan myös sellainen vaihtoehto, jossa kaupungintalo säilyy. Prosessi on kestänyt aivan liian pitkään, mutta nyt kaupunginhallituksella ja valtuustolla on nähdäkseni riittävät eväät päätöksen tekemiseksi. Tärkeintä on, että vihdoin tehdään päätös, jotta päästään Espoon keskuksen asemanseudun kehittämisessä eteenpäin.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa on vihdoin tarkoitus päättää kaupungintalon kohtalosta. Lopullisen päätöksen tekee toki valtuusto. Itse kannatan Espoon keskuksen kehittämisvaihtoehtoa, jossa kaupungintalo säilytetään. Lisäksi linjataan saako Espoon kouluissa jatkossa vegaaniruokaa Helsingin malliin, kun käsittelyssä on Henna Partasen (vihr.) aloite. Helsingin malli tarkoittaa, ettei tarjolla ole ruokajuomaa (soija- tai kauramaito), jolloin vegaaniruoan tarjoamisella ei olisi kustannusvaikutuksia. Toivon todella, että kaupunginhallitus ja valtuusto vastaavat maailmanmuutokseen ja haluavat tarjota myös vegaanilapsille ja nuorille koulussa lämpimän aterian joka päivä ilman lääkärintodistusta. Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Maanantain kokouksessa puolustimme keskuspuistoa ja edistimme joukkoliikennettä. Ja Raide-Jokerin mahdollistava Lahdenpohjan kaava lähetettiin valtuustoon selvin numeroin. Kaupungintalo jäi kahdeksi viikoksi pöydälle, jotta ryhmät ehtivät käsitellä asiaa. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä. Nostin kokouksen alussa esiin Tallinnan tunnelin ja pyysin siitä selvitystä kaupunginhallitukselle.

Eilen kaupunginhallituksessa oli kaksi isoa asiaa: Suomenojan satamasotkut ja kaupungintalon kaava. Talousarvio ja veroprosentti jätettiin neuvotteluja varten pöydälle. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tässä asiat, jotka eivät menneet esityksen mukaan: – Valtuustoaloite Viherlaaksossa sijaitsevan Wikbergin korjaamon säilyttämiseksi (Kv-asia) Perussuomalaiset esittivät asian palauttamista niin, että rakennus säilytettäisiin. Palautus hävisi äänin 11-4. Kun Wikbergin korjaamoa käsiteltiin kaupunginhallituksessa edellisen kerran, olin korjaamon säilyttämisen selvittämisen kannalla. Nyt on tehty selvitys, ja sen mukaan rakennus on huonon kuntonsa johdosta korjaamiskelvoton ja purkukuntoinen. Päädyimme siihen, että säilyttäminen tässä vaiheessa on liian myöhäistä.