Tänään saadaan pitkälle prosessille päätös, kun valtuusto hyväksyy Espoon lausunnon kuntarakenneuudistuksesta. Alla pitämäni ryhmäpuhe, jossa nostin esiin asiat, joita Vihreät edellyttivät sisällytettäväksi lausuntoon. Nyt kun tämä prosessi on valmis, voidaan taas keskittyä muihin tärkeisiin asioihin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Vihreiden ryhmä on vaikuttanut aktiivisesti Espoon lausunnon työstämiseen. Olemme antaneet kirjallisia muutosehdotuksia kaikissa kolmessa käsittelyvaiheessa, ja lausunto on parantunut niiden ansiosta joka kierroksella. Viimeisin, eli kuntauudistustyöryhmän yksimielisesti hyväksymä versio on sellainen, johon myös Vihreiden ryhmä voi yhtyä.

Julkaistu Helsingin sanomissa 16.1.2012 Mikael Pentikäinen nosti kolumnissaan (HS 8.1.) esiin pääkaupunkiseudun kuntauudistuksen haasteita. Keskustelua jatkoi Antti Mykkänen (HS 9.1.). Mykkäsen mukaan Helsingin ja Espoon Vihreät ovat Kokoomuksen ja demareiden tapaan eri galakseilla. Näin ei kuitenkaan ole. Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreissä olemme yksimielisiä siitä, että muutoksia tarvitaan ja monilta osin myös siitä, mihin suuntaan metropolialueen hallintoa tulee kehittää. Päätöksentekoon tarvitaan kaksi selkeää tasoa, joten pelkkä kuntaliitos ei ratkaisisi pääkaupunkiseudun ongelmia.

Alla ryhmäpuhe, jonka pidin valtuustoseminaarissa. Seminaari on Espoon valtuuston kuntauudistuksen käsittelyprosessin lähtölaukaus.Kevään aikana valtuusto pohtii helmikuussa julkistettavia kuntarakenne-ehdotuksia ja päättää Espoon kaupungin lausunnon sisällöstä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, on tärkeää, että käymme keskustelua metropolialueen kuntauudistuksesta avoimesti koko valtuuston voimin. Keskusteluun tarvitaan konkretiaa.  Professori Mari Vaattovaara toi alustuksessaan hyvin esiin seudun haasteita. Meidän tehtävämme on löytää ratkaisuja. Millä keinoin estämme tulo- ja terveyserojen kasvun, asuinalueiden eriytymisen ja työttömyyden lisääntymisen. Miten säilytämme ympäristön elinkelpoisena ja miten otamme asukkaat ja päättäjät aidosti mukaan verkostomaiseen yhteistyöhön.

Julkaistu Länsiväylässä 12.11.2011 Hallitus tavoittelee metropolialueelle kuntauudistusta, jossa Uudenmaan kaupunkien ja kuntien määrä vähenisi. On itsestään selvää, että jos maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisen jättimäinen kuntaliitos maan kolmen suurimman kaupungin kesken nähdään perustelluksi, se on tehtävä asukkaita kuunnellen. Tarvittaessa on järjestettävä neuvoa-antava kansanäänestys.

Matkasin tänään Vantaalle ihmettelemään, miksi kaksiportaiseen seutuhallintoon suhtaudutaan niin penseästi ja miksei kukaan selvitä kaupunginosahallinnon etuja ja haittoja. Helsingin seudun 14 kunnan valtuutetut kokoontuivat Vantaalle kuulemaan seutuselvitysten tuloksia. Vantaan Energia Areenan sali näytti melko tyhjältä. Oliko tila ylimitoitettu, vai eikö tilaisuus kiinnostanut valtuutettuja, se ei käynyt selväksi. Paljon puhetta mutta vähän villoja. Siihen voisi tiivistää illan annin. Puhuja toisensa perään esitteli työryhmän tuloksia, pyöritteli nykytilan kuvausta ja perusteli, miksei seutuhallintoa tarvita.