Tila- ja asuntojaostossa käsittelyssä on mm. Tilapalveluiden esitys talousarvioksi ja taloussuunnielmaksi sekä jaoston loppuvuoden työohjelman hyväksyminen. Vastaus puurakentamisen edistämistä koskevaan aloitteeseen on nyt huomattavasti parantunut. Esittelijä poisti asian viime kokouksessa listalta, kun kritisoimme vastausta strategian vastaiseksi. Kysyn kokouksessa myös Tietotie 6:n lukiotilojen määrästä ja vuokrakustannusten kohdentumisesta. Tilaa on varattu lukiotoiminnalle merkittävästi enemmän kuin rakennukseen siirtyvillä Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioilla on nyt. Tämäkin asia on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 19.9. kokouksen esityslistalla. Päätökset Tietotien kiinteistön vuokrauksesta on tehty. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että hanke noudattaa kaupungin tila- ja kustannustehokkuustavoitteita siinä…

Kokous sujui varsin sujuvasti. Asunto-ohjelma hyväksyttiin ilman äänestyksiä. Perusteellinen neuvotteluprosessi tuotti siis toivotun tuloksen. Urhea-asia jäi pöydälle samoin asiantuntijapalvelun hankinta kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmisteluun. Alla raportti kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Tänään kaupunginhallitus päätti osaltaan Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta. Kaupunginhallitus vahvisti lautakunnan päätökset, joilla ohjataan huomioimaan Hannusmetsän ja Bondaksen kallion luontoarvoja asemakaavoituksessa. Alla raportti tehdyistä päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Kuultiin seuraavat selostukset: – Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen Paljolti sama tilanne listalla kuin toukokuussa. Kesä on kiireistä tutkimus- ja korjausaikaa, elokuussa toivottavasti sitten enemmän kerrottavaa. Selostus löytyy täältä. Muutama nosto aiemmin puhuttaneista kohteista: – Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut Historiallinen selvitys valmistuu 30.9. mennessä. Sen jälkeen toivottavasti päästään tekemään päätöksiä.

Tässä raportti tämän aamuisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Paljon käytiin keskustelua investointiohjelman riittävyydestä ja Tilapalveluiden toiminnan kehittämisestä, jotta sisäilmaongelmat ja kasvavan kaupungin tarpeet saadaan haltuun. Tästä raportoidaan tarkemmin kaupunginhallitukselle 27.3. – Tilapalvelut-liikelaitos ennakkotilinpäätös 2016

Huomenna tila- ja asuntojaoston listalla mm. ennakkotilinpäätös, tämän vuoden käyttö- ja korjaussuunnitelmat tuloskortteineen sekä Suviniityn päiväkodin ja neuvolan muutettu hankesuunnitelma. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tänään valtuustossa käsiteltiin tarkastuslautakunnan arviointikertomusta. Puheenvuorossani peräänkuulutin hyvää johtamista ja ehdotin, että tarkastuslautakunta llaajentaisi tarkasteluaan koskemaan myös luottamushenkilöjohtamisen prosesseja.

Tänään päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Keskustelua herättivät odotetusti liikenneministeriön valmistelema liikennekaarihanke, josta annamme lausunnon seuraavassa kokouksessa, sekä MAL-sopimus, jonka hyväksyimme. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia) Kokoomuksen paikka, nimi myöhemmin. – Tonttumuori, asemakaavan muutoksen ja maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 211834, 15. kaupunginosa Niittykumpu (osittain Kv-asia) Kaava hyväksyttiin esityksen mukaan keskustelujen kera. Kurt Byman kyseli maankäyttösopimuksista. Ne on neuvoteltu valtuuston hyväksymien maankäytön periaatteiden mukaisesti. Kysyin, minkä verran tälle kaava-alueelle ja koko Niittykumpuun on tulossa kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja. Espoon Asunnoille on varattu tai suunnitteilla…

Tänään päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Sen sijaan käytiin muutamassakin kohtaa tärkeää keskustelua niin sisäilmaongelmien haltuunotosta (valitettavasti ikuisuusteema) kuin tilakustannusten ja investointihankkeiden kustannusten paremmasta hallinnasta. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Kokouksessa kuultavat selostukset

Tässä ensi maanantain tila- ja asuntojaoston kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Träskändan kartanon päärakennuksen kilpailutusta esitetään keskeytettäväksi ja hyvä niin. Otimme kantaa rakennuksen pikaisen kunnostuksen puolesta Mari Anthonin ja Sirpa Hertellin kanssa. Puolarmetsän purkaminen on pyynnöstäni lista-asiana, kun on aiheuttanut Matinkylän terveyskeskusväistöjen yhteydessäkin keskustelua. Kungsgårds skola on vain selostuksena, menossa svenska rumiin tarveselvityksenä.