Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä.

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksesta. Pitkä päivä, mutta tiukka vääntö tuotti myös tuloksia. Isoina asioina oli pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen lausunto maakunta- ja soteuudistuksesta sekä kouluverkkoon liittyvät päätökset. Sotelausunnossa Kokoomus lähti valitettavasti vesittämään yhteistä kaupunginjohtajien valmistelemaa ja pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä neuvoteltua pohjaa. Kokoomuksen esitys voitti niukasti äänin 8-7 Keskustan ja Sinisten tuella. Tässä näkyi selvästi hallitus-oppositio asetelma. Otimme asiaan tuoreeltaan kantaa. Kouluverkon osalta tiukin vääntö käytiin Tapiolan kouluista. Vihreiden esityksestä Aarnivalkean siirtokelpoisille ja Jousenkaaren uudelle koulurakennukselle päätettiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan asettamat aikataulut. Tuimme linjaa, että Matinkylän lukiolle rakennetaan tilat Tynnyripuiston tontille….

Maanantaina kaupunginhallituksessa isoina asioina pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustojen keskustelutilaisuus ja valtuustojen kokoukset sote- ja maakuntauudistuksesta sekä kouluverkkopäätökset, jotka jäivät auki viime syksyn budjettineuvotteluissa. Sote- ja maakuntauudistuksesta on tarkoitus antaa kaikkien kaupunkien yhteinen lausunto, joka on maanantaina hyväksyttävänä kaupunginhallituksissa. Lausunto on varsin kriittinen ja siihen on sisällytetty kattavasti näkökulmia Espoon aiemmin antamista kriittisistä lausunnoista. Toisena isona asiana talousarvioneuvotteluissa pöydälle jääneet kouluverkkoasiat (Otaniemen lukiot, Tapiolan alakoulut ja Matinkylän lukio). Loppuosa kouluverkosta on tarkoitus neuvotella ja käsitellä ensi vuoden talousarvion kehyksen yhteydessä elo-syyskuussa. Alustava esitys seuraavan 10 vuoden investointiohjelmaksi tulee tila- ja…

Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston kokouksesta, jossa käytiin tiukkaa keskustelua koulujen tilankäyttösuunnitelman valmistelusta ja päätöksenteosta. Varsinaiset päätösasiat menivät esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. Saimme pyynnöstäni selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren tyhjillään olevien koulurakennusten suunnittelutilanteesta. Selostus oli suullinen, mutta tiedotteeseen kirjattiin sen pohjalta näin: ”Jaosto kuuli selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennusten tilanteesta. Tavoitteena on toteuttaa tonteille uudet koulurakennukset. Museoviranomaisten kanssa on neuvottelut käynnissä. Museovirastolta pyydettäviä lausuntoja varten laaditaan vaihtoehtoiset luonnokset nykyisten koulurakennusten paikoille soveltuvista nykyiset rakennukset korvaavista uudisrakennuksista. Toteutustapa ja aikataulu ratkaistaan sen jälkeen, kun museoviranomaisten kanssa on saatu…