Maanantain kaupunginhallituksessa oli pitkä lista painavaa asiaa. Hankalimmat jätettiin suosiolla pöydälle. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia) (Pöydälle 6.11.2017) Tästä saavutettiin ryhmien kesken sopu, joten hyväksyttiin esityksen mukaan. Valtuustossa sitten keskustellaan.

Tänään oli jaostossa tiivis parituntinen koulukorjausten ja asuntopolitiikan parissa. Alla raporttia kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset 1. Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen Saatiin kattava selostus käynnissä olevista korjauksista ja sisäilmatutkimuksista. Katsauksen yhteydessä todettiin myös, että Tilapalvelut on selvittänyt Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen kuntoa erilaisilla selvityksillä. Tämä katsaus ei sisälly julkiseen sisäilmaselostukseen. Jaosto totesi, että Tapiolan alakoulutilanne ratkaistaan kokonaisuutena ja että päätökset tehdään kouluverkkoselvityksen pohjalta. Sivistystoimi on luvannut esityksen Tapiolan alueen kouluverkosta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukseen 24.1.2018. Nostin keskustelussa esiin lähikoulujen tärkeyttä…

Huomisessa tila- ja asuntojaostossa asiaa asuntopolitikkasta ja koulukorjauksista sekä Uusikummun koulun vuokrahankkeesta. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Ajankohtasten sisäilma-asioiden kohdalla käydään läpi myös Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen ratkaisuvaihteohtoja historiallisten selvitysten valmistuttua. Jousenkaaren koulun peruskorjaus on ajoitettu 10 vuoden investointiohjelmaan vuosille 2019-2021, mutta Aarnivalkean koulu puuttuu sieltä vielä kokonaan. Tila – ja asuntojaosto linjasi investointiohjelmaa hyväksyttäessä, että Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen kohtalo on ratkaistava kokonaisuutena. Sivistystoimi on luvannut esityksen Tapiolan kouluverkosta tammikuussa.

Tässä maanantain kokouksen päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kokouksen jälkeen puitiin vielä tiivis parituntinen johtosääntömuutoksia kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien voimin yhteisessä iltakoulussa. Uusi kuntalaki velvoittaa yhdistämään kaupungin johtosäännöt yhdeksi hallintosäännöksi. Samassa yhteydessä tehdään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti johtosääntöjen kokonaistarkastelu. Tämä byrokratian kukkanen tarkoittaa, että nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka tai mikä toimielin Espoossa mistäkin asiasta päättää. Asia tulee päätettäväksi valtuustoon kevään aikana.

Tässä huomisen kaupunginhallituksen kokouksen asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Isoimpina asioina Niittykummun metroaseman vieressä olevan Tonttumuorin asemakaavan hyväksyminen sekä valtion ja kuntien kesken solmittava MAL-sopimus, jossa sovitaan asuntotuotantotavoitteista ja liikennehankkeista. – Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Espoon kuntapolitiikan vuotta leimasivat muun muassa maan hallituksen päätöksiin reagoiminen ja vaikuttaminen, tiukka taloustilanne ja säästöpaineet, liikelaitosten purkaminen sekä sisäisten sotkujen selvittely. Syksyllä lisähaastetta toi turvapaikanhakijoiden kasvanut virta. Kevään eduskuntavaaleissa oli ehdolla peräti yhdeksän kaupunginhallituksen jäsentä ja koko valtuuston puheenjohtajisto. Lämmin kiitos vielä kerran upealle tukiryhmälleni sekä kaikille tukijoille ja äänensä antaneille! 2860 ääntä ei riittänyt kansanedustajan paikkaan, mutta 1765 ääntä Espoosta antoi vahvan mandaatin jatkaa Espoon asioiden hoitamista. Kiitos luottamuksesta!

Tässä ensi maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Isoimpana asiana talousarvio, josta neuvottelut edellen kesken sekä palveluliiketoimen purkaminen ja siitä johtuvat johtosääntöuudistukset. – Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Esitetään hyväksyttäväksi joitakin määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksia. Lisäksi esitetään, että investointeihin otetaan lisälainaa 50 me. Tästä suuri osa liittyy metroon liittyvään kunnallistekniikan rakentamiseen Tapiolassa ja Keilaniemessä. Tapiolan taseyksikön tulot eivät tässä vaiheessa riitä kattamaan menoja.

Tässä maanantain kokousasiat avattuna. Isoimpana Finnoon osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen tähtäville. Ja sitten paljon erilaisiin valituksiin vastaamista. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tänään valtuusto päätti Espoo Cateringin tulevaisuudesta. Käytiin pitkä ja monipolvinen keskustelu, jossa näkyi selvästi salin kahtiajako. Kokoomus kannatti vahvasti in house yhtiötä, salin vasen laita kannatti yhtä vahvasti liikelaitoksen säilyttämistä. Kiistakapulana oli lain tulkinta siitä, onko Espoo Cateringin nyt harjoittama ulkoinen myynti vähäistä vai ei. Vihreiden ryhmässä kannanmuodostus oli poikkeuksellisen vaikeaa, koska valmistelu on heppoista. Sitä asiaa yritimme korjata kaupunginhallituksessa esittämällä palautusta, joka hävisi niukasti.

Syyskauden ensimmäinen kaupunginhallituksen kokous on maanantaina. Listalla tärkeimpinä Tuuliniityn ja Suurpellon kaavat, jotka on hyvin työstetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.