Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä.

Kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston lista on melkoisen raskas. Käsittelyssä mm. asunto-ohjelma, Tietotie 6:n ja Kivimiehen 2-vaiheen vuokraus, Tapiolan uimahallin hankesuunnitelma ja seuraavan 12 vuoden investointiohjelma! Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Viikonloppu kuluu tiiviisti puoluekokouksessa, joten tarkempi paneutuminen kokousasioihin jää sunnuntai-iltaan. – Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kh-Kv-asia) Pohja oli jo alunperin vihreästä näkökulmasta hyvä. Vihreiden tavoitteina nostimme erityisesti seuraavia asioita, jotka saatiinkin melko hyvin neuvotteluissa mukaan:

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksesta. Pitkä päivä, mutta tiukka vääntö tuotti myös tuloksia. Isoina asioina oli pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen lausunto maakunta- ja soteuudistuksesta sekä kouluverkkoon liittyvät päätökset. Sotelausunnossa Kokoomus lähti valitettavasti vesittämään yhteistä kaupunginjohtajien valmistelemaa ja pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä neuvoteltua pohjaa. Kokoomuksen esitys voitti niukasti äänin 8-7 Keskustan ja Sinisten tuella. Tässä näkyi selvästi hallitus-oppositio asetelma. Otimme asiaan tuoreeltaan kantaa. Kouluverkon osalta tiukin vääntö käytiin Tapiolan kouluista. Vihreiden esityksestä Aarnivalkean siirtokelpoisille ja Jousenkaaren uudelle koulurakennukselle päätettiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan asettamat aikataulut. Tuimme linjaa, että Matinkylän lukiolle rakennetaan tilat Tynnyripuiston tontille….

Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Aikaa kului tällä kertaa 2,5 tuntia, eikä kaikkia selostuksia ehditty kuulla. Varsin haastavat tilaratkaisut ja kouluverkko keskusteluttivat – ja syystä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen Tällä kertaa muut kokousasiat söivät kaiken ajan, eikä tätä selostusta ehditty kuulla. Pyysin kuitenkin että se lisätään normaalisti tiedotteen ja pöytäkirjan liitteeksi. En tällä kertaa referoi sisältöä tarkemmin.

Huomenna tila- ja asuntojaostossa hyväksytään vuosikorjaus- ja elinkaarta jatkavien korjausten suunnitelmat kuluvalle vuodelle. Lisäksi hyväksytään asunto-ohjelman päivitysprosessi. Ohjelma on tarkoitus päivittää tänä keväänä. Selostuksissa käydään läpi ajankohtaiset sisäilma-asiat sekä kouluverkkosuunnitelma, joka on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyyn 14.2. Lista-asiat alla, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kaupunginhallitus pitää maanantaina ylimääräisen kokouksen linjatakseen, miten edetään Länsimetron liityntäliikenten ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi kuullaan selostukset koulujen tilankäyttösuunnitelman 2018-2027 (kouluverkkosuunnitelma) tilanteesta ja Espoon keskuksen virastojen väistösuunnitelmasta. Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä vähän viiveellä raporttia viime maanantain ylimääräisestä valtuustosta, jossa agendalla oli strategian viimeistely illan valtuustoa varten sekä Tietotie 6 hanke, jossa haluttiin ottaa aikalisä ja viheltää peli Espoo International Schoolin osalta poikki. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Espoo-tarinan ja strategiaperustan päivittäminen Maanantaipäivä käytettiin vielä siihen, että kaupunginhallituksen puheenjohtajiston voimin hioimme viimeisiä muotoiluja, jotta strategian tavoitteille ja toimenpiteille saatiin mahdollisimman laaja tuki. Mukaan tuli tärkeitä lisäyksiä vammaisten palveluiden turvaamisesta, esteettömyysohjelman toimeenpanosta, lähiluonnon merkityksestä sekä koulujen ja päiväkotien käyttäjien tyytyväisyyden seurannasta. Illan valtuustossa strategia hyväksyttiinkin varsin yksituumaisesti rakentavan keskustelun saattelemana….

Ensi maanantaina on ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous, jotta saadaan strategian tavoitteet ja toimenpiteet myös päätettäväksi valtuuston illan kokoukseen. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Neuvotteluaikataulu on ollut tiivis, mutta tulos syntyi hyvässä hengessä ja laajalla yksimielisyydellä. Toisena asiana kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi Otaniemen Tietotie 6 kouluhankkeen tilanne. Tästä nousi viikolla kohu, kun Espoo International Schoolin ja Mattlidenin koulujen vanhemmat kuulivat kauhukseen suunnitelmista koulujen siirtämiseksi Otaniemeen. Päätöksiä ei ole vielä tehty ja on ikävää, että tämä ei käynyt kuulemistilaisuudessa selväksi.