Maanantaina on syyskauden ensimmäinen tila- ja asuntojaoston kokous. Tällä kertaa melko lyhyt lista, mutta keskusteltavaa kokouksessa varmasti riittää. Perkkaanpuiston sisäilmaongelmaisen ja huonokuntoisen päiväkodin tilalle saadaan siirtokelpoinen rakennus. Ajankohtaisten sisäilma-asioiden lisäksi saadaan selostus käynnissä olevien elinkaarihankkeiden tilanteesta (Kirstin koulu, Viherlaakson koulu ja lukio, Laajalahden koulu ja Tuomarilan koulu). Aloitteeseen puurakentamisen käytöstä tulevissa rakennushankkeissa on harmillisen niukka vastaus. Puurakentamisen edistäminen on kirjattu toimenpiteeksi strategiaan sekä Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelman. Viranhaltijapäätöksissä päätös vuokrata Helinä Rautavaaran museolle tilat Entressestä. Alla kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä.

Kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston lista on melkoisen raskas. Käsittelyssä mm. asunto-ohjelma, Tietotie 6:n ja Kivimiehen 2-vaiheen vuokraus, Tapiolan uimahallin hankesuunnitelma ja seuraavan 12 vuoden investointiohjelma! Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Viikonloppu kuluu tiiviisti puoluekokouksessa, joten tarkempi paneutuminen kokousasioihin jää sunnuntai-iltaan. – Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kh-Kv-asia) Pohja oli jo alunperin vihreästä näkökulmasta hyvä. Vihreiden tavoitteina nostimme erityisesti seuraavia asioita, jotka saatiinkin melko hyvin neuvotteluissa mukaan:

Tällä kertaa kokousasiat olivat selkeitä ja etukäteen puituja, joten päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lyhyiden keskustelujen kera. Ajankohtaisissa sisäilma-asioissa nostettiin esiin Jupperin koulun akuutti tilanne sisäilmaongelmien osalta. Jaosto edellytti esityksestäni yksimielisesti, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehdot yhdessä sivistystoimen kanssa. Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6. Jupperin kouluun perustetaan myös kohdekohtainen sisäilmaryhmä. Alla päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Maanantaina tila- ja asuntojaostossa on hyväksyttävänä Kivimiehen ja Meritorin koulujen sekä Friisilän päiväkodin hankesuunnitelmat. Kivimiehen koulu liittyy arviointiin Tapiolan alueen tilakapasiteetista lähivuosina. Tätä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käsitelty perusteellisesti. Lisäksi saadaan asunto-ohjelman valmistelusta tilannekatsaus. Ennen päätöksentekoa käydään ryhmien väliset neuvottelut. Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston kokouksesta, jossa käytiin tiukkaa keskustelua koulujen tilankäyttösuunnitelman valmistelusta ja päätöksenteosta. Varsinaiset päätösasiat menivät esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. Saimme pyynnöstäni selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren tyhjillään olevien koulurakennusten suunnittelutilanteesta. Selostus oli suullinen, mutta tiedotteeseen kirjattiin sen pohjalta näin: ”Jaosto kuuli selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennusten tilanteesta. Tavoitteena on toteuttaa tonteille uudet koulurakennukset. Museoviranomaisten kanssa on neuvottelut käynnissä. Museovirastolta pyydettäviä lausuntoja varten laaditaan vaihtoehtoiset luonnokset nykyisten koulurakennusten paikoille soveltuvista nykyiset rakennukset korvaavista uudisrakennuksista. Toteutustapa ja aikataulu ratkaistaan sen jälkeen, kun museoviranomaisten kanssa on saatu…

Koulujen tilankäyttösuunnitelman osalta ei vieläkään päästä eteenpäin, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta palautti vielä Otaniemen tilaratkaisut uudelleen valmisteluun ja käsittelee niitä ylimääräisessä kokouksessaan 9.4. Asunto-ohjelman piti alunperin olla käsittelyssä jo tässä kokouksessa, mutta kun valtuustolle järjestettävän seminaarin ajankohta muuttui (pidetään 9.4.), niin tämäkin aikataulu venyi. Vihreiden valtuustoryhmä järjestää kaikille asukkaille avoimen keskustelutilaisuuden Espoon asuntoasioista to 12.4. klo 18-20 valtuustotalon kahviossa. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelelmaan! Ohessa ensi maanantain kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä viiveellä raporttia maanantain tila- ja asuntojaostosta. Tällä kertaa kaikki päätökset menivät esityksen mukaan. Keskustelua kuitenkin riitti vajaaksi kahdeksi tunniksi. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kouluverkon osalta kävimme jaostossa vain lyhyesti läpi päätöksentekoprosessia, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli tekemässä päätöksiä seuraavana päivänä. Lautakunnan päätökset löytyvät täältä. Lautakunnan linjaukset kouluverkon osalta olivat tärkeitä ja perusteltuja, mutta ylittivät valtuuston asettaman investointikaton noin 100 me. Maanantaina toivottavasti saadaan selväksi, miten päätöksenteko etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Erityisesti pitkään pattitilanteessa olleiden Tapiolan koulujen ratkaisujen osalta (Jousenkaaren uuden koulun rakentamisen kiirehtiminen ja Aarnivalkean siirtokelpoiset) pitää…

Tila- ja asuntojaoston kokouksessa mm. hyväksytään viime vuoden tilinpäätös ja kuullaan selostukset ajankohtaisista sisäilma-asioista, Meritorin koulun hankeselvityksestä ja kaupungin virastojen toimitilaväistöistä. Kouluverkkoasia ei ole esityslistalla, koska opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä. Olen kuitenkin pyytänyt kaupunginjohtajaa selostamaan asiaa, jotta olemme kartalla uuden esityksen sisällöistä ja päätöksenteon seuraavista stepeistä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee kouluverkkoa ylimääräisessä kokouksessaan 6.3. Uusi viranhaltijoiden esitys löytyy täältä. Jaoston työohjelman mukaan suomenkielisten koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelma tulee käsittelyyn jaoston 9.4. kokoukseen.

Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Aikaa kului tällä kertaa 2,5 tuntia, eikä kaikkia selostuksia ehditty kuulla. Varsin haastavat tilaratkaisut ja kouluverkko keskusteluttivat – ja syystä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen Tällä kertaa muut kokousasiat söivät kaiken ajan, eikä tätä selostusta ehditty kuulla. Pyysin kuitenkin että se lisätään normaalisti tiedotteen ja pöytäkirjan liitteeksi. En tällä kertaa referoi sisältöä tarkemmin.