Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa lista-asiat hyväksyttiin esityksen mukaan ja sen lisäksi käytiin hyvää keskustelua osavuosikatsauksen ja kuultujen selostusten tiimoilta. Jupperin koululle tilattiin nopeasti siirtokelpoista väistötilaa, kun tutkimukset osoittivat, ettei nykyistä koulurakennusta kannata enää korjata. Siirtokelpoinen koulu tilattiin suoraan Parmacolta varastotuotteena, jolloin rakennuksen kokoon ei tässä kohtaa voitu vaikuttaa. Nostin kokouksessa esiin koulun johtokunnan huolen tilojen riittävyydestä. Nyt on tärkeää, että Tilapalvelut selvittää pikaisesti yhdessä sivistystoimen kanssa väistötilojen riittävyyden ja vaihtoehdot tarvittavan lisätilan järjestämiseksi. Uuden pysyvän koulurakennuksen aikataulusta päätetään investointiohjelman yhteydessä. Kaupunginjohtajan esitys tulee julki torstaina kaupunginhallituksen…

Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä.

Kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston lista on melkoisen raskas. Käsittelyssä mm. asunto-ohjelma, Tietotie 6:n ja Kivimiehen 2-vaiheen vuokraus, Tapiolan uimahallin hankesuunnitelma ja seuraavan 12 vuoden investointiohjelma! Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Viikonloppu kuluu tiiviisti puoluekokouksessa, joten tarkempi paneutuminen kokousasioihin jää sunnuntai-iltaan. – Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kh-Kv-asia) Pohja oli jo alunperin vihreästä näkökulmasta hyvä. Vihreiden tavoitteina nostimme erityisesti seuraavia asioita, jotka saatiinkin melko hyvin neuvotteluissa mukaan:

Valtuusto päättää tänään kouluverkkoasioista niiltä osin kuin asiat jäivät vuoden 2018 talousarviosta päätettäessä avoimeksi. Koko kouluverkosta käydään neuvottelut ja päätetään elo-syyskuussa talousarvion kehyksen yhteydessä. Näin puhuin. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu käytti hyvän puheenvuoron kokonaisuudesta. Omassa puheessani keskityin erityisesti Tapiolan alakoulutilanteeseen.

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksesta. Pitkä päivä, mutta tiukka vääntö tuotti myös tuloksia. Isoina asioina oli pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen lausunto maakunta- ja soteuudistuksesta sekä kouluverkkoon liittyvät päätökset. Sotelausunnossa Kokoomus lähti valitettavasti vesittämään yhteistä kaupunginjohtajien valmistelemaa ja pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä neuvoteltua pohjaa. Kokoomuksen esitys voitti niukasti äänin 8-7 Keskustan ja Sinisten tuella. Tässä näkyi selvästi hallitus-oppositio asetelma. Otimme asiaan tuoreeltaan kantaa. Kouluverkon osalta tiukin vääntö käytiin Tapiolan kouluista. Vihreiden esityksestä Aarnivalkean siirtokelpoisille ja Jousenkaaren uudelle koulurakennukselle päätettiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan asettamat aikataulut. Tuimme linjaa, että Matinkylän lukiolle rakennetaan tilat Tynnyripuiston tontille….

Maanantaina kaupunginhallituksessa isoina asioina pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustojen keskustelutilaisuus ja valtuustojen kokoukset sote- ja maakuntauudistuksesta sekä kouluverkkopäätökset, jotka jäivät auki viime syksyn budjettineuvotteluissa. Sote- ja maakuntauudistuksesta on tarkoitus antaa kaikkien kaupunkien yhteinen lausunto, joka on maanantaina hyväksyttävänä kaupunginhallituksissa. Lausunto on varsin kriittinen ja siihen on sisällytetty kattavasti näkökulmia Espoon aiemmin antamista kriittisistä lausunnoista. Toisena isona asiana talousarvioneuvotteluissa pöydälle jääneet kouluverkkoasiat (Otaniemen lukiot, Tapiolan alakoulut ja Matinkylän lukio). Loppuosa kouluverkosta on tarkoitus neuvotella ja käsitellä ensi vuoden talousarvion kehyksen yhteydessä elo-syyskuussa. Alustava esitys seuraavan 10 vuoden investointiohjelmaksi tulee tila- ja…

Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston kokouksesta, jossa käytiin tiukkaa keskustelua koulujen tilankäyttösuunnitelman valmistelusta ja päätöksenteosta. Varsinaiset päätösasiat menivät esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. Saimme pyynnöstäni selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren tyhjillään olevien koulurakennusten suunnittelutilanteesta. Selostus oli suullinen, mutta tiedotteeseen kirjattiin sen pohjalta näin: ”Jaosto kuuli selostuksen Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulurakennusten tilanteesta. Tavoitteena on toteuttaa tonteille uudet koulurakennukset. Museoviranomaisten kanssa on neuvottelut käynnissä. Museovirastolta pyydettäviä lausuntoja varten laaditaan vaihtoehtoiset luonnokset nykyisten koulurakennusten paikoille soveltuvista nykyiset rakennukset korvaavista uudisrakennuksista. Toteutustapa ja aikataulu ratkaistaan sen jälkeen, kun museoviranomaisten kanssa on saatu…

Huomenna tila- ja asuntojaostossa hyväksytään vuosikorjaus- ja elinkaarta jatkavien korjausten suunnitelmat kuluvalle vuodelle. Lisäksi hyväksytään asunto-ohjelman päivitysprosessi. Ohjelma on tarkoitus päivittää tänä keväänä. Selostuksissa käydään läpi ajankohtaiset sisäilma-asiat sekä kouluverkkosuunnitelma, joka on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyyn 14.2. Lista-asiat alla, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Virkamiesten esitys Espoon tulevaksi kouluverkoksi julkaistiin 11.1. Se on herättänyt paljon huolta asukkaissa ja syystäkin. Nyt on tärkeää käydä kokonaisuus huolella läpi, jotta voimme tehdä lasten, nuorten, perheiden ja koulujen henkilökunnan kannalta hyviä päätöksiä. Olen kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana tehnyt viimeisen viiden vuoden ajan valtavasti töitä koulukorjausten ja kouluinvestointien parissa. Kokoan tähän kirjoitukseen omia näkemyksiäni ja keskeisiä muutostarpeita kouluverkkoesitykseen ja erityisesti Tapiolan kurjaan alakoulutilanteeseen. Kaikki palaute on edelleen tervetullutta ja sitä kannattaa antaa linkin takaa löytyvän palautelomakkeen kautta ti 23.1. klo 8.00 mennessä. Palautteen pohjalta virkamiehet valmistelevat…

Varsinaiset kokousasiat päätettiin pienin muutoksin. Sen lisäksi käytiin pitkä keskustelu Länsimetron liityntäliikenteen tilanteesta. Vihreiden vaatimuksesta kaupunginhallitus antoi valmistelukehotuksen ongelmien pikaiseksi ratkaisemiseksi. Työ jatkuu konsernijaostossa 22.1. Esityslista avattuna löytyy täältä.