Huomenna tila- ja asuntojaostossa hyväksytään vuosikorjaus- ja elinkaarta jatkavien korjausten suunnitelmat kuluvalle vuodelle. Lisäksi hyväksytään asunto-ohjelman päivitysprosessi. Ohjelma on tarkoitus päivittää tänä keväänä. Selostuksissa käydään läpi ajankohtaiset sisäilma-asiat sekä kouluverkkosuunnitelma, joka on menossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyyn 14.2. Lista-asiat alla, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston kokouksesta, esityslista avattuna löytyy täältä. Eniten keskusteluttivat sisäilmaongelmat, joita käytiin läpi kuultujen selostusten pohjalta. Erityisesti Niipperin koulu vaatii nyt pikaisia ratkaisuja.

Maanantaina tila- ja asuntojaoston kevään ensimmäinen kokous. Ollaan uuden äärellä, koska uusi Tilapalvelut-liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2016. Nyt on tilaaja-tuottajamalli historiaa ja tilojen hallinta on kaupungissa yksissä käsissä. Tämä kokous on ensimmäinen myös uudelle toimitusjusjohtajalle. Menestystä uusiin haasteisiin Maija Lehtinen! Alla kokouksen asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Maanantaina on vuoden ensimmäinen tila- ja asuntojaoston kokous. Hyväksyttävänä hankesuunnitelmia, tämän vuoden käyttösuunnitelma sekä vuosikorjausrahojen käyttö. Tuottavuusohjelmassa asetetaan kovat odotukset tilapuolelle. Niitä seurataan tuloskortilla. Alla kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät ja kokouksessa kuultavat selostukset vuonna 2015 Listalla kaksi selostusta (otsikossa virhe, nämä vain tämän kokouksen selostukset): – Tilakeskus -liikelaitoksen tilaajatoiminnot – Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus tammikuu 2015 Ensimmäinen koskee käynnissä olevaa omistaja-tilaaja-tuottaja -mallin uudistamista Tilakeskuksen näkökulmasta. Ei ole etukäteen jaossa.

Tässä raporttia tämän aamuisesta kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kokouksen aluksi kuultiin Espoon Asunnot Oy:n tilannekatsaus ja asukasvalinnan perusteet. Toimitusjohtaja Seppo Kallio kiitteli jaostoa asuntopoliittisen ohjelman laadinnasta sekä kaupunkia puurakentamisen edistämisohjelmasta. Jäämme odottamaan ensimmäistä Espoon Asuntojen puurakentamiskohdetta. Sovitusti saamme jokaiseen kokoukseen siirtokelpoisten ja väistökoulujen tilannekatsauksen. Jostain syystä seloustusta ei nyt löydy esityslistan liitteenä toisin kuin elokuussa. Edelleen takkuilee tämä asiakirjahallinta. Muutoksia elokuussa saatuun selvitykseen ovat:

Tässä maanantain tila- ja asuntojaoston esityslista avattuna. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Asunto-ohjelma (Kh/Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014) Ohjelma on kattava paketti Espoon asuntotuotannosta, nykyisestä asuntokannasta, erityisryhmien asumisesta ja olemassa olevien asuinalueiden kehittämisestä. Toimenpiteiden osalta se on valtuustolle  tärkeä työkalu Espoon asuntopolitiikan linjaamiseen ja seuraamiseen. Ohjelma on voimassa tämän valtuustokauden ajan. Pöydälläolon aikana olemme neuvotelleet ohjelman toimenpideosaan muutoksia poliittisten ryhmien kesken.Huoli kohtuuhintaisten ja asukkaiden toiveita vastaavien asuntojen riittävyydestä on yhteinen. Tarvetta on ennen kaikkea pienille asunnoille hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Niiden rakentamista on helpotettava esimerkiksi parkkipaikkavaatimuksia vähentämällä.